Doktoranci

[21] Jakub Jurek, Super-resolution reconstruction of three-dimensional magnetic resonance images using deep and transfer learning (Nadrozdzielcza rekonstrukcja trójwymiarowych obrazów rezonansu magnetycznego z wykorzystaniem głębokiego i transferowego uczenia maszynowego), Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Łódź 2020.

[20] Artur Wujcicki, Wyznaczanie map ukrwienia i napowietrzenia płuc za pomocą filtracji sekwencji obrazów rezonansu magnetycznego, Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Łódź 2015.

[19] Adam Sankowski, Wyznaczanie parametrów drzew naczyń krwionośnych odwzorowanych w obrazach cyfrowych 3D rezonansu magnetycznego, z wykorzystaniem morfologii matematycznej, Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Łódź 2014.

[18] Paweł Poryzała, Metody filtracji przestrzennej sygnałów EEG i detekcji okresowych wzrokowych potencjałów wywołanych w interfejsie mózg-komputer, Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Łódź 2013.

[17] Marcin Morański, Modelowanie rzeczywistych scen trójwymiarowych dla potrzeb prezentacji dotykowej osobom niewidomym, Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Łódź 2012.

[16] Marek Kociński, Computer Simulation and Quantitative Analysis of Magnetic Resonance Image of Vascular Trees, Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Łódź 2009.

[15] Łukasz Januszkiewicz, Metody projektowania anten spiralno-stożkowych, Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Łódź 2008.

[14] Marcin Byczuk, Interfejs człowiek-komputer z detekcją elektrycznych sygnałów mózgowych wywołanych naprzemiennym pobudzaniem pól wzrokowych, Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Łódź 2007 (z wyróżnieniem).

[13] Artur Klepaczko, Zastosowanie algorytmów analizy skupień do selekcji cech dla zadań klasyfikacji wektorów danych, Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Łódź 2007.

[12] Marcin Kociołek, Klasyfikacja tekstury obrazów za pomocą dyskretnego przekształcenia falkowego, z zastosowaniem do analizy obrazów tomograficznych rezonansu magnetycznego. Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki i Elektroniki, Łódź 2003.

[11] Piotr Makowski, Segmentacja trójwymiarowych obrazów MRI dla celów wizualizacji serca i ilościowego modelowania naczyń krwionośnych. Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki i Elektroniki, Łódź 2003.

[10] Paweł Pełczyński, Analiza i projektowanie sztucznych sieci neuronowych do przetwarzania i rozpoznawania sygnałów. Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki i Elektroniki, Łódź 2003.

[9] Piotr Romaniuk, Zastosowanie filtracji nieliniowej w dziedzinie falkowej do redukcji zakłóceń mięśniowych w sygnałach elektrokardiograficznych. Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki i Elektroniki, Łódź 2002.

[8] Piotr Cichy, Analiza obrazów biomedycznych przy użyciu wymiaru fraktalnego. Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki i Elektroniki, Łódź 2002.

[7] Moayad Al-Rawi, Opracowanie nowych metod cyfrowego przetwarzania sygnałów do rozpoznawania głosu. Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki i Elektroniki, Łódź 2002.

[6] Arkadiusz Stasiak, Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do oceny położenia kamery w systemach wizyjnych o skończonej głębi ostrości Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki i Elektroniki, Łódź 2002.

[5] Robert Wielgat, Wybrane komputerowe metody rozpoznawania sygnałów mowy. Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki i Elektroniki, Łódź 2001.

[4] Piotr Szczypiński, Modele deformowalne do ilościowej analizy i rozpoznawania obiektow w obrazach cyfrowych. Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki i Elektroniki, Łódź 2001 (z wyróżnieniem).

[3] Andrzej Szkodzik, Komputerowe rozpoznawanie pisma polskiego z wykorzystaniem wybranych przekształceń topologicznych oraz metod sztucznej inteligencji. Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki i Elektroniki, Łódź 2000.

[2] Piotr Dębiec, Projektowanie sieci neuronowych komórkowych do generacji obrazów o określonej teksturze. Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki i Elektroniki, Łódź 1999.

[1] Bogusław Więcek, Zastosowanie komputerowej analizy obrazów do badania właściwości struktur półprzewodnikowych. Politechnika Łódzka, Wydział Elektryczny, Łódź 1989 (z wyróżnieniem). 

© ANDRZEJ MATERKA 2016-2022