Dydaktyka

Plan zajęć w semestrze zimowym 2020/21

AiSD - Algorytmy i struktury danych, Inżynieria biomedyczna, sem. 1
EC1 - Electronic Circuits 1, Centrum Kształcenia Międzynarodowego,  sem. 3
RM - Reseach Methodology, Polish-Italian studies, sem. 1


© ANDRZEJ MATERKA 2016-2021